Maardu linnapea ja 

Keskerakonna Maardu osakonna esimees.

Kandideerin Riigikokku! 

Valimisteni jääb:
Lapsepõlves unistasin saada kapteniks ja juhtida laeva. Toona ei osanud ma arvata, et elu annabki mulle sellise võimaluse – olla kapten nii otseses kui kaudses mõttes.
Sidusin noorena oma elu merega ja traalisin laevadel merd mööda ligi paarkümmend aastat. Merel sai kogeda kõike – oli rahulikku triivimist, aga tuli jõudu katsuda ka tormise ilmaga. Linna võib võrrelda laevaga, mida tuleb hoida kindlal kursil. Linn vajab head peremeest sama palju nagu laev head kaptenit. Olen õnnelik, et mu unistus on täitunud, kuna maardulased on mind valinud linnapeaks. Saan juhtida kaptenina küll mitte laeva, kuid see-eest põneva ajaloo ja suure tulevikuga mereäärset Maardu linna. Igav siin ei hakka, teha on palju ja märkimisväärseid sündmusi linna elus leiab aset pea iga päev.
Kui rääkida inimeste heaolust, siis viimaseks tööalaseks saavutuseks pean Muuga lasteaia ehituse valmimist 2018. aasta sügisel. Seesugust kaasaegset munitsipaalset suurehitust ei ole Maardus rajatud enam kui 30 aasta jooksul. Lasteaed oli linna kingitus lastele, nende vanematele ja lasteaia töötajatele vabariigi juubeliks, seda uusehitist olid muugalased juba pikemat aega oodanud. Seepärast on mul siiralt hea meel, et selline kaunis ja vajalik maja on viimaks olemas.
Eelmistel Riigikogu valimistel sain piisava arvu hääli, et olla asendusliikmena peaministri ametikohale asunud Jüri Ratase asemel Riigikogus. Kuid lühikest aega enne seda valiti mind Maardu linnapeaks. Seetõttu ei pidanud ma võimalikuks nii äkitselt linnapea ametiga võetud vastutusest ja kohustustest loobuda. Maardulaste usaldus on mulle ülitähtis.
Mu suurimaks isiklikuks väärtuseks on aga perekond, mis koosneb kolmest lapsest ja viiest lapselapsest. Üks lastest on täna Maardu linnavolikogu liige. Oluline on mõistagi see, et kõik lapsed on kasvanud headeks ja väärikateks inimesteks – nii perekonna kui kogu ühiskonna jaoks – ning saavad õnneks hästi elus hakkama.
Kui elutempo läheb liiga kiireks ning tunned, et pinge on ülisuur – võta aeg maha. Iga inimese jaoks peab olema selline koht, kus on hea hingata. Minu jõuallikas on kahtlemata Hiiumaal ema sünnikodu juures Hellamaa rannas. Seal on elanud esivanemad ja sinna on maetud vanaisa. Hiiumaal mere ääres tuleb hinge hea tunne, iga puhatud päev läheb vähemalt kolme ette.  

Nõuanne

Eluloolist

Vladimir sündis 1955. aastal Tallinnas. Lõpetanud siinse 5. Keskkooli, raudteetehnikumi ja merekooli Pärnu osakonna, astus Vene Uude Ülikooli õppima majandust. 1989. aastast on ta Maardu elanik.
1993 valiti Vladimir Maardu linnavolikogu aseesimeheks, 1995 esimeheks. Maardu linnapeaks sai ta 1996. Majanduse ümberkorraldamise keerukal ajal suutis ta väheste eelarvevõimalustega arendada linna infrastruktuuri. 2010-2016 töötas Maardu abilinnapeana, algatas pensionäride tasuta tervisegrupi ja tegeles aktiivselt muude sotsiaalküsimustega.
Aastast 2016 on Vladimir taas Maardu linnapea. Ta on edukalt meelitanud linna uusi investeeringuid, seisnud esimese kaasaegse lasteaia rajamise eest Muugale ning teiste haridusasutuste renoveerimise eest. Edendab igati spordielu ja osaleb sageli ka ise võistlustel. Alates 2007. aastast kuulub Vladimir Eesti Keskerakonda, on selle Maardu osakonna esimees ja Harjumaa piirkonna juhatuse liige.
Vladimiri peres on kolm last ja viis lapselast. Ta hobid hõlmavad ajalookirjandust, ratsutamist ja hobuseid, sporti, kitarrimängu.
Hoolige nendest, kes on lähedal ning andke neile osa oma südamesoojusest, sest see tuleb teile kuhjaga tagasi. Tundke rõõmu oma elust ja julgege unistada – unistustel on kombeks täituda.  

Elu moto

Minu eesmärgid
Olen veendunud, et vajame õiglast riiki. Riiki, kus igaüks isiklikult tunneb solidaarset vastutust.
Riiki, kus väärtustatakse ja austatakse inimest. Oleme aastate jooksul majanduslikult arenenud, riigil läheb hästi, kuid see edu pole piisaval määral kajastunud tavalise inimese heaolu kasvus.
Seetõttu peame kõik koos ehitama õiglast riiki kõigile Eestimaa inimestele, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast, et vähendada piirkondlikku, majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust. Riiki, kus igaühel on tagatud kättesaadav arstiabi, kodulähedane ja kvaliteetne haridus, väärikas palk ja pension. Just sellist Eestit me soovime näha.
Riigikogu liikmena seatavatest eesmärkidest mainin siinkohal vaid kolme kõige tähtsamat. Esiteks: hea arstiabi peab olema kättesaadav kõigile Eesti inimestele ega tohi sõltuda rahakoti paksusest. Inimesed ei peaks eriarsti juurde pääsemiseks sõitma Tallinna või ootama kuid pikkades järjekordades. Jätkan tööd selle nimel, et tagada inimestele meditsiiniabi kättesaadavus ja lühendada ravijärjekordi.
Teiseks: väärika vanaduse tagamine ühes pensioni tõstmisega. Lähim eesmärk meie erakonnal on tõsta vanaduspensione 2020. aastal erakorraliselt 100 euro võrra. Omalt poolt teen kõik endast sõltuva, et aidata eakad vaesusriskist välja ja kindlustada pensionide järkjärguline tõusu Euroopa Liidus aktsepteeritavale tasemele.
Kolmandaks, jätkan tööd selleks, et Harjumaal oleks tasuta ühistransport. Igal omavalitsusel – nii ka Maardu linnal - peab olema õigus iseseisvalt otsustada, kas selle elanikud vajavad tasuta transporti. Harjumaa elanikel on täielik õigus samasugustele tasuta teenustele, nagu on teiste maakondade elanikel. Harjumaa omavalitsuste võimuses on otsustada tasuta ühistranspordi sisseviimise kasuks meie piirkonnas – see on vajalik ja õigustatud. Kavatsen selle küsimuse tõstatada nii kohalikul kui riiklikul tasandil.